Si navegues amb l'Explorer, per accedir als apartats d'aquesta zona comprova que el teu navegador té els permisos necessaris.

  1. Ves a Eines
  2. Ves a Opcions d'internet
  3. Clica a la pestanya "privadesa"
  4. Clica a llocs
  5. Insereix www.seccat.com i tria "permetre".

Si no t'assegures que el navegador està configurat correctamente, no podrās entrar a la zona d'usuri tot i estar registrat

Accedir a:

Claustres, PAS i Germanes

Equips Directius

Alta Intranet

Gestiķ de Serveis