Teresianes de Catalunya
Notícies Teresianes
4 de juny. Reunió de responsables de pastoral de les escoles. Lloc: Casa provincial. Hora: 16.00h-17.30h
convivències 2n bat escola santa teresa de jesús (barcelona)
3a reunió de responsables de pastoral de les escoles.

Associació SAÓ-Prat

Està integrada per Germanes Concepcionistes, Germans Maristes i Germanes Teresianes.

Des de l'arribada al Prat de Llobregat, cadascuna d'aquestes congregacions s'ha vinculat de manera voluntària a projectes educatius amb aquells que tenen més dificultats socials.

Des de l'any 2004 vàrem decidir crear un centre que, en coordinació amb altres serveis de la ciutat, pogués oferir respostes a l'absentisme, fracàs escolar, problemes en la inserció social i laboral, etc. a infants, adolescents i joves, especialment dels barris de Sant Cosme i Sant Jordi.

Aquestes respostes es concreten en els següents projectes:

  • Centre Obert/ Reforç Educatiu: atenció en horari extraescolar, totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h. Infants i adolescents de 6 a 16 anys. Hi ha un total de 60 usuaris dels quals 39 son derivats de Serveis Socials.

  • Casal i Colònies d'estiu: (mes de juliol) 90 usuaris.

  • Programa TET (Transició Escola Treball):
    acompanyament a adolescents entre 15 i17 anys, que ja porten un itinerari de fracàs i/o absentisme escolar. L'objectiu és aconseguir que aquests joves no es desvinculin d'un procés formatiu (en oficis) o que si no volen continuar estudiant, trobin una feina. Actualment s'atén a 40 usuaris.

  • Formació Pre-laboral: projecte de formació en manteniment d'edificis per a joves entre els 16 i els 21 anys, que no poden accedir a cursos oficials bé perquè no tenen papers, bé perquè han deixat l'escola a meitat de curs i no hi ha cap altre oferta, bé perquè no tenen nivell suficient per accedir a Programes de Garantia Social.

Empresa d'Inserció "REFORMES SAÓ S.L"

Aquesta empresa funciona des del mes de març de 2007 oferint serveis de reformes i manteniments d'edificis.

L'equip de treballadors està format per:

  • la direcció (la mateixa que als altres projectes),
  • 2 oficials professionals en l'ofici de la construcció i que alhora fan d'educadors, i
  • joves amb contracte que han acabat el procés de formació pre-laboral i necessiten un periode d'acompanyament abans d'incorporar-se a una empresa mercantil "normalitzada".

L'objectiu principal és precisament aquest: donar sortida laboral a aquells joves que, per diferents circumstàncies ho tenen complicat.


Companyia de Santa Teresa 2007