PROJECTE EDUCATIU PASTORAL

Per una societat més humana

La Companyia de Santa Teresa va néixer com una institució clarament definida per una vocació educativa, al servei de la societat. Aquesta vocació és la que volem mantenir, inserida en les coordenades socials, culturals, polítiques i econòmiques d'avui.

En la nostra societat, on els canvis es viuen acceleradament i el futur és completament obert, creix la consciència de que només l'educació pot proporcionar les eines per utilitzar tots els recursos al servei dels ideals de pau, llibertat i justícia social.

Les teresianes expressem una vegada més el nostre convenciment del paper fonamental que l'educació té en la societat, arrelades en el nostre carisma fundacional i obertes al futur, actualitzant sempre la nostra proposta educativa.

En el cor de la societat, conscients dels valors i mancances que té el nostre món, la nostra vocació educadora vol creure en la possibilitat de "restauració", d'aixecament de la degradació (del tipus que sigui), per tal que les persones, conscients de la nostra dignitat, puguem construir un tipus de societat on la vida i les relacions siguin més humanes per a tots plegats..

Aprendre a aprendre, per sempre

L'educació, per tant, és feina de tota la vida. L'educació no es refereix només als problemes escolars, que es concentren en una etapa de la vida. L'educació afecta als objectius personals i comunitaris que intenta assolir una persona al llarg de la seva existència. La nostra vocació educadora roman en actiu al llarg de tota la vida, fent costat i acompanyant les necessitats educatives de la nostra societat.

És per això que avui en dia les teresianes vivim la nostra missió educativa en diversos camps: escola, residències, parròquies, esplai, projectes socials (presons, acompanyament familiar, immigrants, alfabetització d'adults...), i en totes les etapes de la vida: nens, joves, adults, malalts, jubilats, tercera edat...

En tot el que fem prioritzem la nostra dimensió educativa teresiana, que busca la formació integral de la persona. Aquesta formació integral l'expressem en tres eixos que són la síntesi de tota la nostra tasca educativa: interioritat, comunitat, solidaritat.

Les nostres comunitats i obres educatives volen estar al servei d'aquest gran objectiu: educar, educar-nos, des de la vivència dels valors evangèlics, per tal de construir una comunitat humana més esperançada, més justa i més solidària.

Teresianes de Catalunya
Notícies d'Educació
Ja estem preparant el nou curs 2008-09. Ben aviat, tindrem el nou logo i el material nou.