Per dir-te on ets i separació


Teresianes de Catalunya
Notícies Teresianes
4 de juny. Reunió de responsables de pastoral de les escoles. Lloc: Casa provincial. Hora: 16.00h-17.30h
convivències 2n bat escola santa teresa de jesús (barcelona)
3a reunió de responsables de pastoral de les escoles.

Llar Enric D'Ossó

La Companyia Sta. Teresa de Jesús fou fundada l'any 1876 per Sant Enric d'Ossó, a Catalunya. El seu principal objectiu era possibilitar una educació integral a la dona, especialment a aquelles joves que tenien menys possibilitats, per tal de transformar la societat mitjançant la dignitat plena de totes les persones. Avui, aquest mateix objectiu continua movent les persones que formen la Institució a implicar-se en diferents projectes educativo-socials, propis i compartits amb d'altres institucions.

L'any 2007 ha estat un temps per plantejar-se noves respostes davant els reptes educatius i socials. Un d'aquests reptes és l'acompanyament d'aquelles joves que, arribant a la seva majoria d'edat, necessiten d'un recolzament per assolir un estil de vida autònom, digne i satisfactori. Es per això que la Cia Sta. Teresa de Jesús es proposa l'obertura d'un servei de d'acollida de joves (noies) que estiguin vinculades al Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçat als joves extutelats per l'Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat i regulat segons la resolució de 26 de gener de 1995 publicada en el DOGC de 10 de febrer de 1995 i modificacions.

Definició i destinataris

El servei de pis assistit "Llar Enric d'Ossó", está situat a la Carretera del Prat núm. 34 de Barcelona. Te capacitat per acollir 3 noies extutelades o alguna menor d'edat derivada pel Pla. S'hi mantindrà una presència permanent durant tot l'any mitjançant una comunitat de 3 membres, la comunitat religiosa. Aquests tres membres formen el nucli adult acollidor i de referència, tot formant un nucli de convivència més ampli amb les 3 noies.

Les noies comptaran amb un pis complet (habitacions, menjador, sala, cuina.) que està comunicat amb el pis de la comunitat religiosa i comparteixen una mateixa entrada. L'objectiu general és donar la possibilitat a les noies finalistes dels Centres Residencials d'Acció Educativa que continuïn el seu procés maduratiu amb un mínim de suport i de recolzament, sobre tot en els aspectes personal, residencial i laboral. També s'hi contempla l'acolliment simple d'alguna menor a proposta de l'Institut Català d'Acolliment i Adopció (ICAA,) encara que sempre en coordinació amb el Pla Interdepartamental que és qui fa la proposta d'acollida de la jove.


Companyia de Santa Teresa 2007