L'Escola Teresiana de Catalunya

L'Escola Teresiana va ser fundada l'any 1876 per Enric d'Ossó, sacerdot català. Promou el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes des d'una proposta on la persona de Jesús i els valors de l'Evangeli són el referent més important.

L'Escola Teresiana a Catalunya, des de la seva identitat, vol ser una escola al servei d'una societat plural, on la diversitat cultural, ètnica o religiosa és considerada un valor i una font d'enriquiment mutu.

El Projecte Educatiu de l'Escola Teresiana s'explicita i es concreta en altres documents:

  • El Projecte Curricular, on es fa referència a tots aquells elements que configuren el procés d'ensenyament-aprenentatge.


  • El Projecte Pastoral, on es concreta la proposta educativa des del punt de vista de la fe cristiana i els valors teresians.


  • El Reglament de Règim Interior, on es regula la forma d'intervenció i participació de la Comunitat Educativa en el govern i gestió de l'escola.

La nostra proposta educativa

L'Escola Teresiana vol desenvolupar, en equilibri i harmonia, tots els valors personals i posibilitats del seus alumnes, de forma que arribin a ser:

Persones autònomes i responsables, amb capacitat per a raonar, amb esperit crític i creador, amb maduresa afectiva i amb un adequat creixement físic.

Persones arrelades en la seva realitat i obertes al futur, amb ganes d'estimar el poble i la cultura catalana, inquietes per la recerca de la veritat, obertes als avenços científics i tecnològics.

Persones amb mirada positiva envers els qui els envolten, amb voluntat de treballar plegats i amb ganes de construir junts.

Persones amb capacitat d'interioritzar, de mirar el seu interior i descobrir la riquesa espiritual que tot ésser humà té. Persones marcades pels valors de l'alegria, la fortalesa, la veritat i la generositat, a l'estil de Teresa de Jesús.

Persones amb consciència dels grans desequilibris i injustícies que amaga el nostre món, i amb capacitat d'assumir actituds, respostes i compromisos concrets envers els més necessitats.

Persones capaces de viure la seva fe com una adhesió vital a la persona de Jesús, disposades a compartir-la, amb actitud de respecte i acollida, amb els qui tenen altres creences.

Les nostres escoles

Escola Teresiana - Ganduxer

Col·legi Santa Teresa de Jesús
Ganduxer, 85
08022 Barcelona
www.teresianasganduxer.com

Escola Teresiana - Gràcia

Col·legi Sant Josep
Nàpols, 359
08025 Barcelona
gracia.teresianes.org

Escola Teresiana - Bellvitge

Col·legi Pare Enric d'Ossó
Avgda. Amèrica, 5-9 08907
L'Hospitalet de Llobregat
bellvitge.teresianes.org

Centre Esclat - Bellvitge

Rambla Marina, 50
08907 L'Hospitalet de Llobregat
www.esclat.org

Escola Teresiana - Vilanova

Col·legi Santa Teresa de Jesús
Rambla Principal, 71
08800 Vilanova i la Geltrú
vilanova.teresianes.org

Escola Teresiana - Tarragona

Col·legi Santa Teresa de Jesús
Rambla Nova, 79
43003 Tarragona
tarragona.teresianes.org

Escola Teresiana - Tortosa

Col·lei Teresià Rosselló, 39
43500 Tortosa
www.xtec.net/colteresiatortosa

Teresianes de Catalunya
Notícies d'Educació
Ja estem preparant el nou curs 2008-09. Ben aviat, tindrem el nou logo i el material nou.