L'Escola Teresiana de Catalunya

L'Escola Teresiana va ser fundada l'any 1876 per Enric d'Ossó, sacerdot català.Promou el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes des d'una proposta on la persona de Jesús i els valors de l'Evangeli són el referent més important.

L'Escola Teresiana a Catalunya, des de la seva identitat, vol ser una escola al servei d'una societat plural, on la diversitat cultural, ètnica o religiosa és considerada un valor i una font d'enriquiment mutu.

L'Escola Teresiana vol desenvolupar, en equilibri i harmonia, tots els valors personals i possibilitats del seus alumnes, de forma que arribin a ser persones autònomes i responsables, arrelades en la seva realitat i obertes al futur, persones amb mirada positiva, amb capacitat d'interioritzar. Volem que els nostres alumnes tinguin consciència dels grans desequilibris i injustícies que amaga el nostre món; els volem amb capacitat d'assumir actituds, respostes i compromisos concrets envers els més necessitats. Que siguin persones, en conseqüència, capaces de viure la seva fe com una adhesió vital a la persona de Jesús.

Proposta Educativa Teresiana

Des de la delegació d'educació se'ns proposa l'estudi del Proposta Educativa Teresiana, elaborada amb la col·laboració dels agents educatius teresians d'arreu del món per servir de marc referencial en l'educació teresiana, siguem on siguem i des dels diversos àmbits on vivim i treballem.

9SENTS?

Enguany, des del grup d'animació cristiana, proposem fer despertar en els nostres alumnes la capacitat d'escoltar; amb interès, des de dins, sense prejudicis o idees preconcebudes. És una acció que necessita també de paraules que expliquin, apropin realitats, desvetllin sentiments i no busquin adulterar la paraula fent-la no-res. Tot plegat conforma un procés simultani que possibilita la comunicació d'experiència, d'idees, de projectes... i ens ajuda a caminar junts l'itinerari apassionant de la vida que ens ha estat regalada.

Teresianes de Catalunya
Notícies d'Educació
Ja estem preparant el nou curs 2008-09. Ben aviat, tindrem el nou logo i el material nou.